بهترین زمان برای خرید کفش

آیا می دانستید که خرید کفش باید در بعداز ظهرها انجام گیرد. چون بطور طبیعی باهای افراد صبح ها حدود نیم سایز کوچکتر از بعدازظهرهاست. بنابراین توصیه میشه ترجیحا صبح ها به خرید نروید.