شرایط و الزامات استفاده از سامانه خوب شور

  • سامانه خوب شور شامل است.
  • عضویت کاربران در سامانه خوب شور، به منزله قبول قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین تجارت الکترونیک است.
  • ورود کاربر به سامانه خوب شور به‌ منظور استفاده از خدمات ارائه شده ،به معنای آگاه بودن و پذیرفتن قرارداد و همچنین سیاست‌های حفظ حریم شخصی سامانه خوب شوراست.
  • کلیه اطلاعات شخصی و اطلاعات وارد شده در نزد سامانه خوب شور محرمانه بوده و سامانه برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران با بکارگیری اصول و اولویت های امنیتی ، همه توان خود را به کار می‌گیرد و امیدوار است که تجربه‌ استفاده امن، راحت و خوشایند را به کاربران خود ارائه نماید.
  • با وجود بکارگیری تمام شیوه های امنیتی در حفظ اطلاعات کاربران ، حفاظت از اسناد و فایلهای ارسالی در سامانه خوب شور
  • با اینحال تاکید می گردد
  • حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند.
  • برای کاربران اپلیکیشن و سایت خوب شور، همه کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی  خود را در هر زمان ببینند، ویرایش و یا حذف کنند. لیکن نگهداری از فایل ها به دلیل هزینه سنگین سالانه اجاره سرورهای خوب شوردر ایران و خارج کشور فقط برای کاربرانی انجام می شود که بیش از دو سال از آخرین شارژ اعتباری حسابشان نگذشته باشد. در صورت عدم فعالیت در طی دو سال ، مجموعه خوب شور هیچ تعهدی در نگهداری از فایل ها ندارد.